نرخ مصوب شهریه رشته مراقبت زیبایی آقایان در استان تهران در سال ١٣٩٨ ( شهریه جدید از اول تیر ماه )

پیرایش مردانه درجه ۲ :  1،500،000 تومان  ( دوره پایه و اصلی پیرایش مردانه )

پیرایش مردانه درجه ۱ : 1،300،000 تومان  ( دوره ارتقاء مهارت برای آرایشگران)

متعادل ساز چهره مردانه : 1،300،000 تومان

چهره پردازی مردانه   :  1،400،000 تومان

ترمیم کننده موی سر   :  2،000،000 تومان

توجه: درصورتی که آموزشگاهی زیر نرخ شهریه مصوب فنی و حرفه ای دریافت کند، به همان میزان کیفیت آموزش آموزشگاه متخلف پایین است.بنابراین آینده خود را بخاطر چند درصد تخفیف و دریافت خدمات بی کیفیت و رایگان خراب نکنید.