استاندارد آموزش:

  • ضوابط ایمنی و بهداشت محیط کار
  • مشاوره و پذیرش مشتری
  • بررسی عملکرد پوست و موی سر
  • بررسی فیزیک رنگ مو
  • بررسی مبانی رنگ مو
  • رنگ کردن موهای طبیعی و سفید
  • بی رنگ کردن و پاک کردن رنگ های موی طبیعی و موهای رنگ شده
  • صاف و فر کردن مو